Град Скопје ги повикува заинтересираните уметници од областа на визуелните уметности и уметноста на новите медиуми од Скопје да поднесат пријава за учество на Европската изложба во 2020 година, која се оддржува во рамки на европскиот проект „CREART“

Град Скопје во 2020 година е еден од трите града партнери, кои ја организираат патувачката Европска изложба во 2020 година, редоследот по градови е следен:

- Авеиро (Португалија) од Мај до 28 јуни 2020 година;
- Џенова (Италија) во изложбениот салон на „Il Munizioniere inside Palazzo Ducale” од 13 јули до 22 август 2020 година;
- Скопје (Република Северна Македонија) во ЈУ Музеј на Град Скопје, од 25 септември до 30 октомври 2020 година.

 

Повеќе информации: Отворен повик за Европска изложба во 2020 година

Преземете пријава: ПРИЈАВА_CREART_ЕВРОПСКА_ИЗЛОЖБА_2020