(ГТЦ, кат 1)

капацитет: 505 лица
намена: филм, концерти, конференции, предавања
Техничка опременост: