Почитувани другари и другарки, соработници и сите вие што сакате да аплицирате во Министерство за култура за проекти што би се случувале во 2020 година во Младинскиот културен центар, ве молиме да ги побарате вашите писма на согласност најдоцна до 1 ноември. Програмскиот колегиум ќе ги разгледа поднесените барања и ќе одговори најдоцна до 4 ноември. Се надеваме на успешна соработка.
Со почит,
МКЦ тим