капацитет: 600 лица
намена: концерти, перформанси, мултимедијални настани