Промоција на романот на Андреј Волкашин, „Тажна приказна за среќни луѓе“.

Андреј Волкашин е писател и режисер, роден во Делчево во 1985 година. Неговите филмови и сценарија се подржувани од Македонската агенција за филм и од Бугарскиот филмски центар и се прикажувани и наградувани на многубројни меѓународни фестивали. Андреј сака да експериментира со различни жанрови и стилови, но во неговата работа, и како писател и како режисер, секогаш главен фокус останува комплексноста на човечката душа.

„Заборавот е страшен. Се прикрадува како сенка во животот на немоќната старица Стана. Ја покрива болката во нејзиниот живот, но заедно со неа и целата негова убавина. За неа времето не тече од денес кон утре затоа што со секој нов ден Стана се буди во различен момент од својот живот. Еден ден таа е 14-годишна девојка што трча по подивените крави низ летната бура, а веќе наредниот е мудра мајка што се обидува да ја одржи љубовта меѓу своите деца, разделени од политичките идеологии во новородената Македонија. Стана патува низ времето обидувајќи се да ги зачува, да ги спаси од сенката сите спомени што вреди да се зачуваат. Преку неа мозаично се обликува приказната за едно мало македонско гратче и за маѓепсаните луѓе во него“.

Сподели