Paratissima Skopje е интернационален саем на современа уметност посветен на поддршка и промоција на културата, уметноста и креативните индустрии.
Четвртото издание на Интернационалниот саем на современа уметност Paratissima Skopje ќе се одржи на 15 | 16 | 17 јуни во Младински културен центар.

Сподели