Имаме нов мурал во МКЦ, на паркингот позади главниот влез, го работат 35 уметници, го отвораме на 11 октомври, имаме и соодветна музичка програма.
Настапуваат ПОКЛОН, LEITMOTIF и SPEWN.

Темата на муралот е „индоктринација” или: методите и последиците на вбризгувањето идеологија и доктрина во сферата на културата, образованието, религијата, политиката, медиумите, претприемништвото, земјоделството…
На оваа тема ќе одговорат 35 уметници, кои преку портрет ќе ги прикажат своите размислувања и својот уникатен уметнички израз.
Муралот (ве)ќе се слика на надворешниот ѕид на МКЦ (ѕидот наспроти паркингот или отаде тазе муралот на ЗЕРО), на површина од „само“ 120 м2. Учесници:
Иван Ивановски; Јана Јакимовска; Игор Тошевски; Атанас Ботев; Никола Радуловиќ; Милан Андов; Филип Велковски; Ана Јовановска; Сања Симоска; Бранкица Јордановска; Владимир Лукаш; Сали Ертунч; Зорица Зафировска; Перо Кованцалиев; Инес Ефремова, Ненад Тонкин; Горан Дачев; Маја Кировска; Миле Ничевски; Кристина Божурска; Марија Сотировска; Ване Костуранов; Марко Јанев; Шкипе Мехмети; Филип Јовановски; Анастасија Величковска; Љубиша Камењаров; Никола Анѓеловски; Иван Галовски; Крунислав Стојановски; Вук Митевски; Горан Менков; Мирослав Стојановиќ – Шуки; Ели Чочова; и Ѓорѓе Јовановиќ.
11 Октомври, ги славиме првата пушка со/и новиот мурал со многу музика, слика, љубов…
Не сопираме овде, знаете, така…?!
Почнуваме од 20:00.
Се гледаме во МКЦ

Сподели