Јордан Костов алиас Ба Це Тунг, е еден од творците на Големохармоникашката платформа во Кина, позната под слоганот „Хармоника за секое дете!“. Никогаш гонет, осудуван и протеруван, тој си ги минува деновите легнат врз кластери од звуци, леткајќи на свежото шангајско ветре како оризов лист во пролет. Живее и работи и одвреме-навреме прави концерти во планетариум.

Планетариумска проекција: Даниел Анастасов

Билетите се во строго ограничен број (60) и достапни на билетарата на МКЦ, по цена од 150 денари (претпродажба) и 200 денари (на ден на настанот).

Планетариумска проекција: Даниел Анастасов

Сподели