„Во светов, кој го живееме, зборот е сеприсутен но обезвреднет. Авторот нема преголема желба да го користи. Како што музиката се слуша, така и сликата не може да се раскаже, треба да се погледне.
Сашо Поповски е роден на 7-VI-1960та година во Скопје, Македонија.
На 7-VI-2017та година, сѐ уште жив во загадено Скопје, ќе има отворање на својата изложба ПРАШАЈ ЈА СЛИКАТА во МКЦ.”

Сподели