Сабота, 17.05.2014, во 20:00 часот.
Делата ќе бидат изложени 30 дена.

Владимир Симеонов, роден во Кочани 1985 година, завршува Средно Уметничко Училиште и Факултет за Ликовни Уметности во Скопје. До сега има реализирано тринаесет самостојни изложби, вклучувајќи ја и оваа. Во 2011 година добитник е на наградата “Петар Мазев” од Друштвото на ликовни уметници во Македонија (ДЛУМ). Поттикнат од наградената слика од ДЛУМ, дел од “Мозаичарите од Стоби”, Симеонов продолжува да работи на оваа серија и прави уште седум нови слики, шест со формат од 170х120 цм и една со формат од 120х100 цм, кои ги прикажува на оваа изложба.
“Мозаичарите од Стоби”, “Прошетка низ Стоби” и “Паунот од Стоби” се трите серии, слични една на друга, кои Симеонов ги работи во последниве 4 до 5 години.

Менсур Бојда е роден во Брод-Гора, 1986 г.
Завршил во Средното Училиште за Применета Уметност во Скопје, а потоа на Академијата за Ликовни Уметности во Белград, прво во класата на Велизар Крстич, а потоа кај Слободан Роксандич на сликарскиот отсек. Досега има седум самостојни изложби. Учесник е на повеќебројни групни изложби во земјата и надвор. Добитник е на наградата Константин Мазев за сликарство на мал формат 2013. Одговорен е за изработка на насловните страници на Македонскиот стрип Фацизам.
На изложбата во МКЦ Менсур изложува седум слики, кои што гледајќи ги како целина, претставуваат еден циклус кој ни ги прикажува интимните размислувања на авторот кои за своја проблематика ги толкуваат доблестите и мааните на самиот човек во денешницата решавани како ликовни проблеми.

Сподели