Град Скопје ги известува уметниците што живеат и работат во Скопје дека во соработка со ЈУ „Културно информативен центар (КИЦ)“ е распишан отворен повик за уметнички престој во Скопје, во периодот од 20 мај до 20 јуни 2019 година, како дел од активностите на европскиот проект на мрежата Креарт (CreArt - http://creart-eu.org), поддржан од програмата на Европската комисија „Креативна Европа“.

Повикот се однесува за уметнички престој и работа во Скопје за двајца уметници: еден уметник што живее и работи во Скопје и еден уметник што доаѓа од 11-те градови-учесници во проектот CreArt.

Уметниците треба да работат во просториите на „Културно информативен центар“ во периодот од 20 мај до 20 јуни, а на крајот од престојот ќе се организира изложба со новосоздадените дела.

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО:

• Организаторот (Културно информативен центар) ќе ги покрие патните трошоци и сместувањето за уметникот што доаѓа од мрежата на градови CreАrt, трошоци за престој до 400 евра, а ќе бидат обезбедени материјали за работа во износ не поголем од 500 евра;

• За уметникот што доаѓа од Скопје, организаторот (Културно информативен центар) ќе ги покрие локалните патни трошоци, дневните трошоци до 100 евра и ќе бидат обезбедени потребни материјали за работа во износ не поголем од 500 евра;

• Секој уметник ќе добие 250 евра како авторски надомест за изложбата;

• Избраните уметници ќе ги користат просторните и техничките капацитети на „Културно информативниот центар“;

• На крајот на престојот ќе се организира изложба на двајцата уметници со уметничките дела направени за време на работниот престој во “Културно информативниот центар“.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

Апликантите мора да обезбедат во еден  PDF документ:

• Лична карта или пасош (скенирана копија);

• Кратка биографија и целосно портфолио со уметнички дела;

• Краток предлог-проект (една страна од А4)В

• Графичка документација поврзана со престојот

Пријавувањето за учество од страна на заинтересираните уметници е директно преку веб сајтот на проектот и се врши директно со пополнување на online апликација на следниот линк: online апликација

Рокот за пријавување е до 20 април 2019 година.

CreArt (Мрежа на градови за уметничко творештво) претствува европска мрежа составена од градови и од јавни и приватни културни институции. Целта на проектот е да одговори на одредени потреби што ги споделуваат европските културни институции и уметници: да го максимизираат економскиот, социјалниот и културниот придонес кој визуелните уметности можат да ги направат со подобра поддршка на уметниците, менаџерите, индустријата и пошироката јавност, овозможувајќи им да креираат, изложуваат и да уживаат во уметничките дела, како и да добијат пристап до обуки преку семинари, резиденции на уметници, работилници и истражувачки програми.