DKC_3

ДКЦ – програма за април, мај, јуни

Во текот на месец март и април во Деткиот креативен центар ќе се реализира проектот – ИГРАМЕ ВО СТИМУЛАТИВНА СРЕДИНА, кој е финансиски поддржан од Град Скопје. Проектот ќе се …

Повеќе ...