DKC_3

ДЕТСКИ КРЕАТИВЕН ЦЕНТАР

Детскиот креативен центар – Скопје (ДКЦ) е прв специјализиран центар во земјата кој на најмладите им овозможува да се вклучат во различни активности за читање и математика, со помош на …

Повеќе ...