priznanie za horot pri MKC foto

Меѓународна награда за Женскиот младински хор на МКЦ

Женскиот хор на МКЦ под диригентство на Сашо Татарчевски оствари уште еден меѓународен успех. Во периодот од 3-6 септември 2015 година, Женскиот младински хор при МКЦ учествуваше на петтиот меѓународен хорски …

Повеќе ...