СРЕДА 26 ОКТОМВРИ

18.00 ОТВОРАЊЕ СНОВЕ 3

18.05 Сјатувањережисер Беата Горделер, Шведска 2015 година, драма 110 ‘
англиски и македонски превод

www.youtube.com/watch?v=WWrjmBzclWw

Дискусија со Беата Горделер преку Скајп

20.00 СНОВЕ 3 Претставување на гостите

20.15 Ние сме најдобрирежисер Лукас Мудисон, Шведска 2014 година, драма 102’
англиски и македонски превод

www.youtube.com/watch?v=Xtd5A9hnjaU&feature=youtu.be

ЧЕТВРТОК 27 ОКТОМВРИ

18.00 Разделбарежисер Карин Екберг, Шведска 2014 година, драма 72 ‘
англиски и македонски превод

www.youtube.com/watch?v=2ObInEFqLIU&app=desktop

Дискусија со СНОВЕ гостинката Карин Екберг

20.00 Младата Софи Бел - режисер Аманда Адолфсон, Шведска, Германија 2015, драма 80 ‘
англиски и македонски превод

www.youtube.com/watch?v=JpK2aRSlOtw&feature=youtu.be

Дискусија со Аманда Адолфсон преку Скајп

ПЕТОК 28 ОКТОМВРИ

18.00 Астрид - режисер Кристина Линдстром, Шведска 2014, документарен 90, англиски и македонски превод

Дискусија со СНОВЕ гостинката Кристина Линдстром

www.youtube.com/watch?v=z7VX7mb4kaU

20.00 Круг - режисер Леван Акин, Шведска 2015 година, драма 144’

англиски и македонски превод

www.youtube.com/watch?v=ysmBIPjlpNE&feature=youtu.be

САБОТА НА 29 ОКТОМВРИ

18.15 ЗАТВОРАЊЕ – Кратки филмови

Северна голема планинарежисер Аманда Кернел, Шведска 2015, драма 15 ‘
англиски и македонски превод

Мачкиците ја имаат моќтарежисер Лувиса Сирен, Шведска 2014 година, драма 15 ‘
англиски и македонски превод

Дискусија со СНОВЕ гостинката Лисаби Фридел

19.00 Панел – СНОВЕ гости

20.00 Турист / Виша силарежисер Рубен Остлунд, Шведска, Франција и Норвешка, Данска 2014 година, драма 120’, македонски превод

www.youtube.com/watch?v=fjjzVbTBF8o

 

Сподели