Романот „Бродот. Конзархија“ е трет роман на еминентниот македонски писател Томислав Османли. Романот припаѓа на веројатно најмалку застапениот жанр во македонската литература, негативната утопија. Станува збор за исклучителна книга чие дејствие се случува во 2039. година.

„Бродот. Конзархија“ е книга во која авторот кој се обидува да ги открие својствата на новото прагматично време полно со симулакруми, со лажни стварности, кое во крајна линија и самото ќе се покаже како време на омасовени илузии и општи и лични прелаги. Во тоа време, покрај отуѓените карактери на својата негативна утопија, Османли го открива носталгичниот човек проектиран во блиската, отуѓена и хипер-меркантилна иднина.

Во време на зголемената понуда на идеолошките утопии, Османли во својот роман книжевно уверливо: релјефно, фабуларно, духовито и критички запловува во својата визија за иднината на овој дел од еден футуристички свет.

Сподели