Стилот на расказите од „Мувлосани приказни“ е постмодерен и исклучително оригинален. Се одликува со очигледно кус исказ, кој е јасен и непреоптоварен со детали и украси. Авторката користи куси, просто-проширени реченици, синтаксички школски (академски) структурирани со јасен стил, со неопходни додатоци.
Плени леснотијата на кажаното, чијашто „тежина“ понекогаш знае да биде ставена во само неколку редови. Како да се чита хаику во проза. Јасната мисла, стегнатата реченица, без вишок или кусок на изразни средства, незабележливото присуство на блага иронија, ги прават овие четива извонредно лесни за восприемање од страна на читателот.

Промотори на книгата ќе бидат Елена Пренџова и Дарјан Раденковиќ.

Сподели