По конкурсот објавен од страна на ЈУ МЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР за самостојни или групни изложби на млади уметници до 35 години, колегиумот и комисијата на ЈУ МКЦ ги избра следниве апликанти, временски термини и простории каде што би се одржале изложбите во ЈУ МКЦ:

1. Стефан Христов | 3-13 септември, Галерија – Фросина

2. Марина Убавкова | 2-11 септември, Галерија МКЦ

4. Ивана Мојсовска | 7-17 октомври, Галерија МКЦ

3. Ива Станковска | 21-31 октомври, Галерија – Фросина

5. Александар Ефтимовски | 15-25 ноември, Галерија МКЦ

6. Кристина Божурска | 16-26 ноември, Галерија – Фросина

7. Ѓорѓи Динев | 16-26 декември, Галерија – Фросина

8. Стефан Младеновски | 15-25 декември, Галерија МКЦ

Младинскиот културен центар го задржува правото за евентуално терминско и просторно поместување на изложбите во случај на оправдани причини.