ПРОГРАМА:

5.9. – ЧЕТВРТОК
19.00. Разговор
25 години Маргина, 10 години Окно; списанија и портали
Учествуваат: Станислава Бараќ, Дејан Илиќ, Анaстас Вангели, Никола Гелевски…

20.30. Изложба: корици на списанието Маргина
Промотор: Владимир Јанчевски

21.00. Свечена вечер
Ненад Величковиќ – добитник на главната награда „Друга приказна“
Водител: Ѓоко Здравески

22.30. Концерт
Волтер Мани Ал Хаким (бенд од Скопје)

6.9. – ПЕТОК
18.00. Разговори и читања (1)
Учествуваат: Душко Крстевски и Иван Димитров; Билјана Црвенковска и Дејан Алексиќ (разговор за детската книжевност)

19.00. Разговори и читања (2)
Учествуваат: Фросина Крушкаровска, Луиза Бухарова, Ана Марија Грбиќ, Енес Куртовиќ…

20.00. Разговори и читања (3)
„Квир книжевност“
Учествуваат: Војо Шиндолиќ, Сузана Тратник, Андреј Блатник…

21.00. Натпревар со „едноминутни новели“

„ОВДЕ ПАЃААТ КРУПНИ ЗБОРОВИ“
Водители Ѓоко Здравески и Драган Протиќ
Учествуваат дваесетина писател(к)и од Македонија и регионот.

22.30 Концерт
Ах Ахилеј (бенд од Белград)

САБОТА
18.30. Разговори и читања (4)
„Перформанс и книжевност“
Учествуваат: Нора Ислами, Тристан Халилај, Драган Протиќ…

19.00. Разговори и читања (5)
„Друга проза“
Учествуваат: Лана Басташиќ, Румена Бужаровска, Саша Ќириќ…

20.00 Кратки филмови
Стефан Сидовски – Сидо (1946-2019)

21.00. Разговор
„На маргините“
Андреј Јованчевски, Станислава Бараќ, Лана Басташиќ, Никола Гелевски, Искра Гешоска, Андреј Блатник…

НЕДЕЛА
19.00. Разговор
„Соседи – соочување со сегашноста“
Учествуваат: Владимир Јанковски (водител), Искра Гешоска, Ана Недељковиќ, Румена Бужаровска и Денеш Крушовски

20.00. Промоција
Едиција Друга приказна – 30 најкратки македонски раскази
Промотор: Владимир Мартиновски

20.30. Промоција
10 години Окно
Брошура за Окно – Свирачиња и Кома

21.00. Филм и разговор
„Окупираното кино“
Разговор со авторката Сенка Домановиќ

23.00. Журка
Музика избира: Ненад Тонкин

Странски учесници на Друга приказна #4:
БиХ: Ненад Величковиќ,
Енес Куртовиќ, Лана Басташиќ;
СРБИЈА: Дејан Алексиќ, Ана Марија Грбиќ, Станислава Бараќ, Саша Ќириќ, Драган Протиќ, Дејан Илиќ и „Ах Ахилеј“ (бенд од Белград);
ХРВАТСКА: Војо Шиндолиќ и Луиза Бухарова;
БУГАРИЈА: Иван Димитров;
КОСОВО: Нора Ислами и Тристан Халилај;
СЛОВЕНИЈА: Сузана Тратник и Андреј Блатник.
Македонски учесници:
Никола Гелевски, Фросина Крушкаровска, Андреј Јованчевски, Ѓоко Здравески, Искра Гешоска, Тијана Спасовска, Румена Бужаровска, Ненад Тонкин, Иван Шопов, Будимка Поповска, Билјана Црвенковска, Душко Крстевски, Владимир Мартиновски, Сеад Џигал, Анастас Вангели, Владимир Јанчевски, Ненад Јолдески, Владимир Лукаш, Ѕвездан Георгиевски, студио за графички дизајн Кома, Свирачиња, Волтер Мани Ал Хаким (бенд од Скопје)

Дизајн на фестивалот: Графичко студио КОМА

Фестивалот го поддржуваат мрежата за литература „Традуки“ и Министерство за култура на Република Северна Македонија

Сподели