Ѓорѓи Динев комбинира теорија и филозофија на ликовната уметност. Во светот на уметноста тој се обраќа преку визуелни ефекти, кои несомнено, боите се први кои нè обземаат. Боите се хармонично подесени, а во некои композитивни решенија, до значајни конфронтации во боја. Веќе априори, тие носат посебно расположение. Ние не сме привлечени по бојата од сликите, туку од пораката. Бојата не е клучот за пораката. Пораката е резултат на квалификацијата на авторот за посебен проток на енергија, која ни се обраќа… Тоа се пулсирачки слики, живи визуелни организми, кои „дишат“ заедно со гледачот. Делата на Ѓорѓи Динев се различни за секој „гледач“. Тие се менуваат во зависност од подготвеноста на гледачот за гледање, искуствено прифаќање. Сликите се со фреквенција што има тенденција да тече низ нас. Како ќе нè преземе и збогати, зависи од нашите очекувања. Повеќето слики немаат класичен дизајн. Полињата на графичкиот третман на сликите различно артикулираат хоризонтално, вертикално и во круг. Така, самиот приказ дава чувство на отвореност. Сепак, животот на сликите е толку интензивен, толку моќен што не може и не сака да биде ограничен од маргината на сликата. Енергијата на сликата достигнува над оваа бариера, над очигледната крајност и станува продолжение на сликата.

За Ѓорѓи Динев од Горјан Ѓорѓиев

Уметничката приказна прикажана од Ѓорѓи Динев не завршува со визуелни вредности. Тој го придвижува протокот на неговите мисли. Гледачот ќе отплови во нов свет, во космичките простори. Со воспоставување на оригинална врска со сликата, ја чувствува нејзината „светлина“, моќ и енергија. Креативните напори на Ѓорѓи Динев се уникатни, домородни. Ова се слики што комбинираат важни елементи на сликарството: енергија што дава живот, порака, простор што се отвора на сите страни и бои што имаат квалитативна вредност на пораката. Со нив, авторот создава кохерентни, сочувани и сеопфатни визуелни записи. Ѓорѓи Динев во креативната екстаза, води енергија од „бесконечност“ до самото поле на слики. Притоа, тој се бара и бара од себеси! Во овие слики со својствена филозофија тече млада моќ, вера и нова надеж.

Динев Ѓорги е роден на 27.02.1994 во Струмица. Средно образование завршил во ДСУЛУД “Лазар Личеноски” во Скопје, на оддел графика. Дипломирал на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, оддел графика, во класата на проф. м-р Мирко Вујисиќ. Добитник е на наградата за студентска графика “Драгутин Аврамовски – ГУТЕ” – 2017

Изложбата ќе трае до крајот на годината.

Сподели