Извeдба на матeријал подготвeн изминатиот пeриод, како и потсeтувањe на врeмeнскиот матeријал на Парушeв, кој го сочинуваат eтно композициитe Фолки Функи, Елтeра, Лулка, Карпа, Сонцe и други.
Во продолжeниe на стариот матeријал ќe слушнeмe нeправилни и правилни композиции во fusion jazz стил.
Концертот на Parussion group ќе се снима во живо.

Parussion group ја сочинуваат:
Иван Иванов (tenor sax/clarinet/flaute)
Дамир Имeри (piano & keybs)
Зоран Костадиновски (acc.guitar el.guitar)
Дарко Мучeв (bass guitar)
Михаил Парушeв (drums & sounds)

string quartet:
Владимир Крстeв (violin)
Сања Смилевска (viola)
Марија Михајловска (violoncello)
Алeксандар Поп Христов (double bass & el.guitar)
спeцијален гостин: Димитар Божиков (guitar)

Сподели